جوانی جویای کار می باشم

نام فخرایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۸۸۹۶۹۹
سوابق کاری آقایی جوان دیپلمه دارای روابط عمومی قوی و اطلاعات عمومی قوی و سابقه کار اداری و فروشندگی محصولات ارگانیک و عطاری ، آماده همکاری میباشم.
فقط جهت شیفت ظهر تا شب آماده همکاری میباشم.
لطفا جهت بازاریابی تماس گرفته نشود.
سایر مهارتها
جوانی جویای کار می باشم

پیمایش نوشته