راننده با ماشین شاسی بلند

نام نوروزی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۵۳۵۲۲۵۹
سوابق کاری
سایر مهارتها راننده با ماشین
شاسی بلند
آماده همکاری با ارگانهای
دولتی و خصوصی
آشنا به تمام نقاط ایران
راننده با ماشین شاسی بلند

پیمایش نوشته