اموزش شنا

نام پویا جهان ابادی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۳۷۷۸۹۰۶۳
سوابق کاری
سایر مهارتها تدریس کامل شنا در خانه ی شما در عرض ۸ جلسه با تضمین
اموزش شنا

پیمایش نوشته