کارشناس – مدرس – مترجم

نام علی پهلوان
شهر تهران
مدرک تحصیلی BUSINESS/FINANCE
محدوده ی کار کارشناس روابط بین الملل-مدیریت ریسک
تلفن ۰۹۱۲۱۴۸۷۲۰۶
سوابق کاری کارشناس روابط بین الملل از آمریکا-مدیریت ریسک سرمایه از آمریکا (Geoeconomic/Geostrategic) -مدرس زبان انگلیسی-مترجم حرفه ای (فارسی به انگلیسی)
سایر مهارتها ترجمه هم زمان (فارسی به انگلیسی)
کارشناس – مدرس – مترجم

پیمایش نوشته