همراهی در گروه موسیقی

نام کورش پدرام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۱۰۱۳۲۵۶
سوابق کاری
سایر مهارتها نوازنده درامز ( با ساز ) آماده همکاری با گروههای موسیقی
همراهی در گروه موسیقی

پیمایش نوشته