کارشناس مالی

نام زینب نخعی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۹۱۲۹۸۷۰۹
سوابق کاری تحریر دفاتر قانونی وصورتهای مالی و اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و عملکرد با۱۳ سال سابقه کار
سایر مهارتها
کارشناس مالی

پیمایش نوشته