به یک نفر بازاریاب فروش نیازمندیم

نام کترینگ مواد غذایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۵۰۶۶۴۵۶
سوابق کاری بازاریابی برای فروش غذای گرم به سازمانها و ادارات و شرکت ها
سایر مهارتها
بازاریاب فروش

پیمایش نوشته