طرح توجیهی

نام mah_sed
شهر کرمان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كرمان
تلفن ۰۹۱۳۱۴۴۰۴۹۵
سوابق کاری
سایر مهارتها طرح و تنظیم انواع طرح های توجیهی
تجزیه و تحلیل سیستم ها
مشاوره اقتصادی طرح ها
توسط کارشناس مجرب
طرح توجیهی

پیمایش نوشته