راننده با اتومبیل مدل بالا

نام مهدی تراب زاده
شهر تهران
مدرک تحصیلی کاردانی
محدوده ی کار شمال تهران
تلفن ۰۹۱۲۶۰۱۱۲۸۰
سوابق کاری
سایر مهارتها
راننده با اتومبیل مدل بالا

پیمایش نوشته