تولید محتوای متنی/ویراستاری تخصصی متون

نام شیما جعفری
شهر تهران
مدرک تحصیلی کارشناسی
محدوده ی کار تولید محتوای متنی، ویراستاری متون
تلفن ۰۹۱۰۹۰۱۷۵۶۵
سوابق کاری کارشناس روابط عمومی و خبرنگار/سازمان نظام پرستاری/از اردیبهشت ۹۱ تا آذر ماه ۹۸
کارشناس روابط عمومی و خبرنگار/ جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران/ از مهر ماه ۹۰ تا اردیبهشت ۹۱
سایر مهارتها انجام تولید محتوای متنی
انجام ویراستاری تخصصی متون فارسی
تنظیم انواع متون سخنرانی.
تنظیم انواع نامه های اداری.
تولید محتوای متنی/ویراستاری تخصصی متون

پیمایش نوشته