راننده با خودرو سمن صفر، مسلط به زبان انگلیسی

نام محسن
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار تهران و شهرستان
تلفن ۰۹۱۲۶۴۷۹۸۵۵
سوابق کاری
سایر مهارتها
راننده با خودرو سمن صفر، مسلط به زبان انگلیسی

پیمایش نوشته