مهندس نقشه بردار

نام سعید سبحانی نژاد
شهر مشهد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار خراسان
تلفن ۰۹۱۵۶۲۵۹۴۶۸
سوابق کاری
سایر مهارتها انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری از قبیل:مساحی – توپوگرافی – تهیه نقشه های ثبتی – پیاده کردن صفحه ستون ها – ترازیابی – محاسبه احجام – محوطه سازی – توپوگرافی – تهیه ازبیلت – ترازیابی و پیاده کردن کد ارتفایی – پیاده کردن مسیر راه ها و تهیه پروفیل عرضی و طولی – تهیه نقشه ۳D (نما ۳D) با داشتن تجهیزات کامل نقشه برداری. ، با بهترین کیفیت ، در تمام سطح کشور ، زیر قیمت مصوب
مهندس نقشه بردار

پیمایش نوشته