مهندس مکانیک

نام رضا فردوسي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۹۱۲۰۱۰۱۶۲
سوابق کاری فوق لیسانس مکانیک دانشگاه تهران (ساخت و تولید) با ۱۲ سال سابقه کار طراحی و ساخت و مشاوره تجهیزات مکانیکی متخصص سیستم های انتقال مواد
سایر مهارتها
مهندس مکانیک

پیمایش نوشته