کتابدار مسلط به آرشیو فنی

نام SOHEI
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۵۲۸۵۰۳۶
سوابق کاری کارشناس کتابدار مسلط به آرشیو فنی با ۲۰ سال سابقه
اماده به کار
سایر مهارتها
کتابدار مسلط به آرشیو فنی

پیمایش نوشته