نقشه کشی – نقشه برداری

نام amir hamed hojati
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۲۲۴۵۴۴۲۸
سوابق کاری
سایر مهارتها انجام کلیه پروژه های نقشه کشی – نقشه برداری
هیدروگرافی – تهیه نقشه از عکس هوایی
معماری داخلی
نقشه کشی – نقشه برداری

پیمایش نوشته