پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۳ (۲

نام ابطحی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۸۵۳۸۱۸
سوابق کاری
سایر مهارتها مهندس مکانیک دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۳ ( قابل ارتقاء به ۲ ) آماده همکاری با شرکتهای مرتبط به صورت حقوقی
پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۳ (۲

پیمایش نوشته