تنظیم صورت مالی ، اظهارنامه و ارزش افزوده

نام محمد قزويني
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۱۰۱۷۱۸۷
سوابق کاری ۱-انجام مشاوره و اجرا جهت تنظیم صورتهای مالی , اظهارنامه مالیاتی , مالیات بر ارزش افزوده ، مستندات موضوع ماده ۱۱۰ق.م.م , تنظیم صورتجلسه های هیئت مدیره و انجام کلیه امورمالی شرکتهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به همراه تیم خبره .www.datistax.com
۲-تهیه لوایح مورد قبول دعاوی مالیاتی و حضور در انواع دعاوی مالیاتی (هیات بند ۳ ماده ، هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر ، شورایعالی مالیاتی ، ماده ۲۵۱ و …) .
۳-طراحی و اجرا و مشاوره انواع گزارش های مدیریتی ,بودجه ثابت , بودجه انعطاف پذیر و چرخه نقدینگی .www.datistax.com
۴-رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران ، مهندسین مشاور ، کمک در تهیه طرح توجیهی .
۵-طراحی و اجرای سیستم های مالی امارات ، گرجستان وکشور های آسیای میانه .
۶-طراحی سیستم ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل هاو انواع فرمهای مالی ، اداری و پرسنلی
سایر مهارتها
تنظیم صورت مالی ، اظهارنامه و ارزش افزوده

پیمایش نوشته