مدیر مالی و مشاور مالیاتی آماده به کار

نام
شهر اهواز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۸۷۳۰۸۷۸۲
سوابق کاری با ده سال سابقه فعالیت مالی و مالیاتی در شرکتهای بزرگ ( مودیان ال.تی.یو)
کارشناس ارشد حسابداری، دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
مدرس حسابداری مالیاتی
مسلط به زمینه های زیر:

ثبت اسناد حسابداری در نرم افزارهای مختلف
تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکتها و اشخاص حقیقی
تحریر دفاتر قانونی
گزارش فصلی
مالیات بر ارزش افزوده
لیست بیمه پرسنل
لیست مالیات بر درآمد حقوق
مشاوره مالی و مالیاتی
کدگذاری و آموزش نرم افزارهای حسابداری
ثبت کارتخوان بانکی در سامانه مالیات
تحریر لوایح مالیاتی جهت هئیتهای حل اختلاف

سایر مهارتها
مدیر مالی و مشاور مالیاتی آماده به کار

پیمایش نوشته