راننده پایه یک با مدارک کامل آماده به کار هستم

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۳۵۴۹۲۱۶۸
سوابق کاری تجربه کار با ماشینهای جدید با وضعیت تریلی کمپرس و مسیر اصفهان و بندر امام -بدون مصرف هیچ گونه مواد مخدر ساکن زرین شهر.
سایر مهارتها
راننده پایه یک با مدارک کامل آماده به کار هستم

پیمایش نوشته