جوشکار حرفه ای آماده به کار

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۷۷۹۸۶۰۱۹
سوابق کاری کسانی که نیاز به جوشکار دارن تماس بگیرند
سایر مهارتها
جوشکار حرفه ای آماده به کار

پیمایش نوشته