انجام انواع پروژه های معماری

نام معماران جوان
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۸۱۲۹۸۱۶۸
سوابق کاری
سایر مهارتها انجام انواع پروژه های معماری (دو بعدی و ۳بعدی)
نقشه کشی
شیت بندی
AUTO CAD
۳D MAX
SKETCH UP
PHOTOSHOP
انجام انواع پروژه های معماری

پیمایش نوشته