آماده به همکاری با مژه کار و فیبروز ارتيست

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۹۰۴۱۶۱۴۷
سوابق کاری آکادمی تخصصی میکروبلیدینگ
جهت تکمیل کادر به
مژه کار باسابقه و مشتری
فیبروز ارتیست با سابقه و مشتری
نیازمندیم
جهت هماهنگی مصاحبه تماس بگیرین لطفا
سایر مهارتها
آماده به همکاری با مژه کار و فیبروز ارتيست

پیمایش نوشته