گرافیست و صفحه آرا و تصویرساز آموزشی

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن
سوابق کاری
سایر مهارتها صفحه آرایی و تصویرسازی کتب آموزشی و کمک آموزشی مقاطع پیش دبستان ، دبستان و راهنمایی
b.alizade.gd@gmail.com
گرافیست و صفحه آرا و تصویرساز آموزشی

پیمایش نوشته