درخواست کار

نام محمود
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۷۰۰۲۱۷۲
سوابق کاری محمود قمری هستم،۳۳سالمه،سرویس کار آسانسور.کول مورگن و تاحدودی آرمان فراز و السا کار کردم،(سرویس و نگهداری)(بدون موتور)
سایر مهارتها
درخواست کار

پیمایش نوشته