متقاضی جوشکاری برق و آرگون

نام سیف الله عبدالهی
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۱۳۲۳۷۴۲۶۳
سوابق کاری
سایر مهارتها جوشکار حرفه ای برق و آرگون
متقاضی جوشکاری برق و آرگون

پیمایش نوشته