جوشکار و لوله کش گاز خانگی و تجاری

نام کاوه راد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۵۰۷۳۱۴۵
سوابق کاری
سایر مهارتها جوشکار و لوله کش گاز خانگی و تجاری آماده همکاری بصورت پروژه ای
جوشکار و لوله کش گاز خانگی و تجاری

پیمایش نوشته