نقاشی ساختمان توحید نقاش ساختمانی*تمام نقاط تهران*

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۰۱۶۲۲۰۴۳
سوابق کاری با قرداد کتبی
اعزام کارشناس قبل از اجراع به کلیه مناطق تهران
قیمت توافقی
با رضایت کار فرما

⭐️ روغنی
⭐️ پلاستیک
⭐️ آکرلیک.
رولکس
کاپارول
پتینه
جوتن
اپوکسی
⭐️کنیتکس
⭐️ مولتی کالر
⭐️بلکاو رومالین
⭐️کاغذ دیواری
بازسازی .سرامیک کاری . گچ کاری . سیمان کاری . موزاییک کاری . تعویض سنگ سرویس . تخریب آرگ و اپن . تخریب شومینه

تحد نظر اتحادیه نقاشان ساختمان
باقرار داد کتبی
دقت ، سرعت 《》شرط انجام کار
تعهد ، احترام 《》شرط همکاری مجدد
قیمت، کیفیت 《》معرفی به دیگران
رضایت شما افتخار ماست
جهت اعزام نقاش با قرداد کتبی
اعزام کارشناس قبل از اجراع به کلیه مناطق تهران
قیمت توافقی
با رضایت کار فرما

⭐️ روغنی
⭐️ پلاستیک
⭐️ آکرلیک.
رولکس
کاپارول
پتینه
جوتن
اپوکسی
⭐️کنیتکس
⭐️ مولتی کالر
⭐️بلکاو رومالین
⭐️کاغذ دیواری
بازسازی .سرامیک کاری . گچ کاری . سیمان کاری . موزاییک کاری . تعویض سنگ سرویس . تخریب آرگ و اپن . تخریب شومینه

تحد نظر اتحادیه نقاشان ساختمان
باقرار داد کتبی
دقت ، سرعت 《》شرط انجام کار
تعهد ، احترام 《》شرط همکاری مجدد
قیمت، کیفیت 《》معرفی به دیگران
رضایت شما افتخار ماست
جهت اعزام نقاش با قرداد کتبی
اعزام کارشناس قبل از اجراع به کلیه مناطق تهران
قیمت توافقی
با رضایت کار فرما

⭐️ روغنی
⭐️ پلاستیک
⭐️ آکرلیک.
رولکس
کاپارول
پتینه
جوتن
اپوکسی
⭐️کنیتکس
⭐️ مولتی کالر
⭐️بلکاو رومالین
⭐️کاغذ دیواری
بازسازی .سرامیک کاری . گچ کاری . سیمان کاری . موزاییک کاری . تعویض سنگ سرویس . تخریب آرگ و اپن . تخریب شومینه

تحد نظر اتحادیه نقاشان ساختمان
باقرار داد کتبی

سایر مهارتها
نقاشی ساختمان توحید نقاش ساختمانی*تمام نقاط تهران*

پیمایش نوشته