آموزش و تهیه صورت وضعیت،متره و برآورد و تفسیر فهرست بها

نام بهرام ميرزايي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۱۲۰۲۵۱۰
سوابق کاری بسمه تعالی

خدمات متره برآورد و تهیه صورت وضعیت:

انجام کلیه امور مربوط به صورت وضعیت های ابنیه،راه،برق،مکانیک با قیمت مناسب و در حداقل زمان توسط کارشناس واحد رسیدگی فنی شهرداری تهران
شامل:
بازدید از پروژه
متره و تنظیم صورتمجالس احجام کار
دفاع از صورتمجالس
تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی با نرم افزار تدکار
استفاده از تمامی اضافات بها قابل استفاده در فهرست بها
آنالیز و پیشنهاد قیمت و آماده سازی اسناد شرکت در مناقصه
تهیه برنامه زمان بندی و کنترل پروژه با Msp
تعدیل،لایحه تاخیرات،کلیم،مابه التفاوت و …
(((((با استفاده از آیتم های مناسب صورت وضعیت شما را با بالاترین مبلغ ممکن تهیه خواهیم کرد)))))
۰۹۱۲-۱۲۰۲۵۱۰
۰۹۳۵-۱۲۰۲۵۱۰
خدمات آموزش متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

سایر مهارتها
آموزش و تهیه صورت وضعیت،متره و برآورد و تفسیر فهرست بها

پیمایش نوشته