استخدام تعدادی مولدر کار و رپینگ کار حرفه ای و ماهر و باسابقه

نام پرشین درب
شهر تهران
مدرک تحصیلی مسلط
محدوده ی کار تهران و حومه
تلفن ۰۹۱۲۳۲۱۰۲۶۱
سوابق کاری استخدام تعدادی مولدر کار و رپینگ کار حرفه ای و ماهر و باسابقه
کار جهت تولید دربهای چوبی – با حقوق بالا
در کارخانه ای معتبر ( پرشین درب ) – فوری
شماره تماس : ۰۹۱۲۳۲۱۰۲۶۱
سایر مهارتها استخدام تعدادی مولدر کار و رپینگ کار حرفه ای و ماهر و باسابقه
کار جهت تولید دربهای چوبی – با حقوق بالا
در کارخانه ای معتبر ( پرشین درب ) – فوری
شماره تماس : ۰۹۱۲۳۲۱۰۲۶۱
تعدادی مولدر کار و رپینگ کار حرفه ای و ماهر و باسابقه

پیمایش نوشته