برق کار حرفه ای

نام فاضلی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۴۸۳۷۰۹
سوابق کاری نیازمند به برق کار مسلط به کار های اجرایی و تعمیرات لوازم برقی به صورت درصدی
سایر مهارتها
برق کار حرفه ای

پیمایش نوشته