جویایی کار

نام محمد جعفری
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۱۳۲۶۶۷۴۵۴
سوابق کاری سلام
مهندس مکانیک
دو سال سابقه کار در آلمان
سه سال سابقه کار در صنایع لاستیکی و مواد
دانشجویی دو ترم ارشد مکانیک در دانشگاه فرایبرگ آلمان و پس از آن ترک تحصیل و بازگشت به ایران
مدرک زبان آلمانی از گوته و فرایبرگ آلمان
سایر مهارتها
جویایی کار

پیمایش نوشته