سنگ محور کارماهروتراشکارواشنا بافرزوسنگ مغناطیس

نام محمد
شهر تهران
مدرک تحصیلی دیپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۳۸۶۷۹۶۷۰
سوابق کاری نوزده سال سابقه کار
سایر مهارتها کاربا دستگاه تراش ،فرز،وسنگ محوروسنگ مغناطیس
سنگ محور کارماهروتراشکارواشنا بافرزوسنگ مغناطیس

پیمایش نوشته