راننده همراه ماشین آماده به کار

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار کرج
تلفن ۰۹۰۲۶۸۳۹۳۲۵
سوابق کاری راننده آقا متعهد و مسئول و وقت شناس همراه با ماشین سمند سورن تمییز و مرتب آماده همکاری به صورت شبانه روزی می باشم در هر کجا و هر زمان
سایر مهارتها
راننده همراه ماشین آماده به کار

پیمایش نوشته