مترجم المانی

نام سعید نوربخش
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۱۳۸۸۴۴۷
سوابق کاری قابل توجه شرکتهای ایرانی و المانی
ترجمه شفاهی و کتبی-نامه نگاری تجاری المانی در سطح عالی-ترجمه کلیه متون-قراردادهای تجاری-همراه شما در سفر
سایر مهارتها
مترجم المانی

پیمایش نوشته