نقاشی ساختمان

نام
شهر رشت
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۰۱۱۸۷۳۴۸۷
سوابق کاری همه نوع رنگ امیزی ساختمان، روغنی وپلاستیک،در،دیوار،نرده،و…..دراسرع وقت باکمترین هزینه باکیفیت خوب درخدمت شما همشریان میباشد..ودرضمن خرده کاریهای گچ کاری،سیمان،پودر،پذیرفته میشود..
سایر مهارتها
نقاشی ساختمان

پیمایش نوشته