مهندس عمران

نام Hamid
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۳۹۴۳۱۰۶۹۱
سوابق کاری
سایر مهارتها فوق لیسانس عمران(گرایش آب).آماده همکاری با شرکت های عمرانی میباشم.
مهندس عمران

پیمایش نوشته