راننده آماده به کار

نام
شهر ارومیه
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۹۷۸۲۳۱۵
سوابق کاری راننده دارای گواهینامه پایه ۲ قدیم
آماده رانندگی با خودرو تا ۶ تن (ایسوزو …..)
سایر مهارتها
راننده آماده به کار

پیمایش نوشته