راننده پایه یک آماده به کار

نام
شهر اهواز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اهواز
تلفن ۰۹۳۰۵۴۵۵۶۰۴
سوابق کاری راننده پایه یک آماده به کار مدارک کامل بیابانی با انواع تریلی درخدمتم با تشکر
سایر مهارتها
راننده پایه یک آماده به کار

پیمایش نوشته