کارگر ساده

نام
شهر اردبیل
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۹۰۴۳۳۱۸۹۷
سوابق کاری باسلام چندکارگر ساده هستیم
هرکاری که مربوط به کارگری باشه و از عهده ما پس بیاد بصورت کنتارات انجام میدیم
حمل و جابجای وسائل
بارزنی و بار ریزی
وکارهای متفرقه بصورت کنتارات
فقط تماس بگیر یاعلی
سایر مهارتها
کارگر ساده

پیمایش نوشته