جویای کار در شرکتهای دولتی و خصوصی.مدرک کارشناسی

نام
شهر بندرعباس
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۷۱۶۹۸۲۴۹
سوابق کاری مدرک لیسانس اجرایی عمران از دانشگاه ملی .سابقه کار فقط یک ماه.پایان خدمت دارم.در کار ایزوگام حرفه ای هستم.و بقیه کار های ساختمانی اشنایی دارم.
سایر مهارتها
جویای کار در شرکتهای دولتی و خصوصی.مدرک کارشناسی

پیمایش نوشته