تزریقات کار ماهر.جویای کار درمطب عمومی

نام
شهر اهواز
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۹۹۶۱۶۸۱۸
سوابق کاری باسلام بنده دارای مدرک کمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی از جهاد دانشگاهی میباشم.تزریقات کار ماهر.بخیه.انواع پانسمان جویای کار درمطب عمومی
سایر مهارتها
تزریقات کار ماهر.جویای کار درمطب عمومی

پیمایش نوشته