اماده به کار پرستاری

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۳۳۱۴۰۸۳۹
سوابق کاری بنده به عنوان پرستار تجربی که از مراکز مختلف اموزشی پزشکی مدارک لازم جهت امور پرستاری را دریافت کرده ام میتوانم خدمات زیر را به بیماران ارائه نمایم.
تزریقات ، پانسمان، تعویض سوند و لوله انجی ( لوله گاواژ)
همچنین جهت کمک به بیماران و سالمندان به صورت ۱۲ ساعت و یا ۲۴ ساعت میتوانم از بیماران در منزل خودشان نگهداری نمایم و بهترین خدمات پرستاری را ارائه نمایم.
سایر مهارتها
اماده به کار پرستاری

پیمایش نوشته