حسابدار آماده به کار هستم آقا پاره وقت عصر

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۰۳۱۸۴۶۷۷۵
سوابق کاری باسلام
حسابدار آماده به کار هستم آشنا به کلیه امور مالی و مالیاتی، حقوق و دستمزد، بیمه ،کلیه نرم افزارهای حسابداری ،تحریر دفاتر مالیاتی،
با سابقه ۶ سال در امور مالی و مالیاتی،
مدرک کارشناسی حسابداری
آماده همکاری در شیفت عصر از ساعت ۴ به بعد
بدون درخواست بیمه و سایر مزایا،
مشخصات فردی:
آقا متاعل
۳۷ ساله.
سایر مهارتها
حسابدار آماده به کار هستم آقا پاره وقت عصر

پیمایش نوشته