سیمانکارهستم سیمانکاری منزل وباغ مناسب

نام
شهر ارومیه
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۰۵۵۹۲۶۵۷۲
سوابق کاری آگهی رو کامل بخونید سیمانکارهستم سیمانکاری منزل وباغ آستارکشی ونرمه دیواری باغ حیاط خلوت حیاط کاراج پارکینک دامداری سردخانه منزل انباری توکاره آپارتمان وبنایی نیستم قیمت تنهاآستارمتری ۱۰ هزارتومان می باشد ونرمه ساده هم متری ۶ هزارتومان می باشد وآخرش بدون تخفیف دوتاش رو۱۶ هزارتومان حساب میشه حداقل متراژکارهم باید بالای ۱۰۰مترو داشته باشید وتنهاقیمتشون باهم فرق داره نه متراژشون برای تکی خاستن اصلاتخفیف ندارد جاهای دورهزینه رفت وبرگشت ماشین برعهده صاحب کارمی باشد چون ماشین ندارم نمیصرفه واگه کرایه جاهای دوربرعهده من باشد بدون تخفیف دوتاش رو۲۳هزارتومان حساب میشه کسی برای ۱/۲روز کارزنگ نزند کارکلن تنهاکنترات ونقدی بدون چک ونسیه درختم کاره ریز به مترنمیاد روبه چشم قیمت داده می شود کسی هم درخاست کف وقنیز بانرمه تگری رونده چون پومپ وتخته ندارم کسی برای تخفیف گرفتن وقیمت گرفتن زنگ نزند تنهازنگ درختم پیام پاک میشه ضمن کسی خاست میاد میریم کاررونگاه کونیم قیمت هم نسبت به همه خیلی مناسب زدم الکی زنگ باپیامدادن برخورد میشه تنهاکرایه خیلی نزدیک درختم تنهامشتری واقعی واقعی زنگ بزند سپاس
سایر مهارتها
سیمانکارهستم سیمانکاری منزل وباغ مناسب

پیمایش نوشته