آشپزجویای کار

نام
شهر بجنورد
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۹۳۱۲۰۲۷۶۷
سوابق کاری متاهل آشپزحرفه ای .سرایداری هم باشه میام
سایر مهارتها
آشپزجویای کار

پیمایش نوشته