استخدام

نام باقری هستم به دنبال نیروی جوان آماده به کار برای تولیدی
شهر اراک
مدرک تحصیلی سیکل به بالا
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۰۳۵۵۱۴۲۶
سوابق کاری
سایر مهارتها
جویای کار

پیمایش نوشته