جویای کار تو ساری هستم

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۰۱۶۶۲۰۳۰۶
سوابق کاری سلام
دوستان

اینجانب آقا هستم
۳۰ساله مجرد میباشم

دیپلم و گواهینامه و کارت خدمت دارم

به یک کار میخوام ازساعت ۴/۳۰تا۱۱شب حقوقبین بالا ۱۴۰۰باشه
««فروشندگی»»
حالا تو نانوایی ،یا فست وفود،یا آجیل فروشی،سوپرمارکت ویا …
چون شیفت صبح ی جا دیگه شرکتم تا ساعت ۳هستم بعدازظهر بیکارم
میخوام کار کنم
البته این روزها صبح بیکارم تا شرکتمون اول شهریور باز بشه ،این چندروز صبح میارن میام تا۳۱مردادگه دیروقت تا۱۲شد هستم ب شرطی سرویس برگشت یا کرایه بدین

منتظر پیام شما هستم

سایر مهارتها
جویای کار تو ساری هستم

پیمایش نوشته