جویای کار نگهبانی

نام
شهر اردبیل
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۴۲۸۸۶۶۲۵
سوابق کاری ده سال سابقه نگهبانی مرغداری ودامداری دارم ،جهت نگهبانی به کارنیازدارم
سایر مهارتها
جویای کار نگهبانی

پیمایش نوشته