مدیر مالی-پاره وقت ،پروژه ای

نام سعیده سلیمانیان
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۳۵۶۰۱۳۲۵۸
سوابق کاری انجام کلیه امور مالی و مالیاتی،تهیه گزارشات و صورت های مالی و مالیاتی ،مغایرت بانکی،تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد،ارزش افزوده،تهیه صورت معاملات فصلی(۱۶۹)،بیمه ،مالیات و ….
سعیده سلیمانیان ۰۹۳۵۶۰۱۳۲۵۸
۰۹۱۹۸۳۱۱۰۲۶
سایر مهارتها
مدیر مالی-پاره وقت ،پروژه ای

پیمایش نوشته