همکاری با بافنده دستبافت

نام روشنک مهدوی نیا
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۰۱۷۰۲۰۷۶۳
سوابق کاری ماده همکاری با بافنده های دستبافت هستم در زمینه بافتهای ساده ازقبیل،کشباف،رکن،بافت،از زیر،بافت از رو ،البته درحال حاضر بیشتر شالگردن ساده مد نظر است و قسمتهایی از بافتنیها که درجهت تکمیل لباس باشد
سایر مهارتها
همکاری با بافنده دستبافت

پیمایش نوشته